Infolinia: 888 018 008
Menu
Aktualności

2 stycznia 2014 r.

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż realizacja projektu dobiegła końca. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum Promocji Biznesu: ul. Szarych ... więcej

Szkolenia
Witamy na stronie internetowej projektu:„Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej”

Zakres szkoleń

Opisy szkoleń na poszczególne uprawnienia.

 1. Operator koparko-ładowarki,

  Kurs ma wymiar 176 h, w tym 60 praktycznych. Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem daje uprawnienia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy III tzn. o pojemności łyżki do 0,8 metra sześciennego. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS).

  Program szkolenia zawiera wiadomości z zakresu:

  • użytkowania sprzętu
  • znajomości dokumentacji technicznej
  • budowy zespołów napędowych
  • budowy koparko-ładowarek
  • technologii robót
  • bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zajęcia są prowadzone przez znakomitą kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Każdy z uczestników ma zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe, oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

 2. Spawacz metodą TIG,
 3. Spawacz metodą MIG
 4. Spawacz metodą MAG
 5. Przecinacze termiczne

  Kursy spawacza mają wymiar 115 h, w tym 90 praktycznych. Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem daje stosowne uprawnienia zawodowe. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

  Program szkolenia zawiera wiadomości z zakresu:

  • procesów spawania i pokrewnych spawaniu
  • rysunku technicznego w spawalnictwie
  • technologie spawania
  • technik spawania
  • urządzeń i sprzętu do spawania
  • bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, przy zastosowaniu sprawdzonych metod dydaktycznych i praktycznych. Każdy z uczestników ma zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe, oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

 6. Suwnice (m.in. suwnica natorowa, suwnica, podwieszana, suwnica bramowa)
 7. Żuraw stacjonarny
 8. Żuraw samojezdny
 9. HDS
 10. Dźwig budowlany
 11. Wyciąg budowlany

  Kursy o wymiarze 59 h, w tym 20 praktyczne. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) uzyskując stosowne uprawnienia zawodowe.

  Obszar tematyczny:

  • podział dźwigów i ich charakterystyka
  • dźwignice
  • dźwigi i ich budowa
  • umiejętność obsługi urządzeń
  • znajomość przepisów dozoru technicznego
  • znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zapewniamy wysoką jakość szkolenia teoretycznego i praktycznego, zestaw niezbędnych pomocy dydaktycznych dla każdego słuchacza oraz wyżywienie na czas zajęć.

 12. Montażysta rusztowań

  Kurs o wymiarze 80 h, w tym 32 praktyczne. Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem przed komisją powołaną przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) uzyskując stosowne uprawnienia zawodowe montażysty rusztowań.

  Program szkolenia obejmuje:

  • BHP przy montażu i użytkowaniu rusztowań,
  • Dokumentacja techniczna
  • Zasady użytkowania
  • Konstrukcje
  • Ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, przy zastosowaniu sprawdzonych metod dydaktycznych i praktycznych. Każdy z uczestników ma zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe, oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

 13. Operator żurawi wieżowych,

  Kurs o wymiarze 95 h, w tym 60 praktycznych. Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) daje stosowne uprawnienia zawodowe maszynisty żurawia wieżowego budowlanego -IŻ. Każdy ze słuchaczy musi posiąść wystarczającą wiedzę teoretyczna i praktyczną w obszarze takich zagadnień jak:

  • wiadomości ogólne, rodzaje żurawi
  • stateczność żurawi
  • elementy żurawi
  • stalowe konstrukcje nośne
  • mechanizmy
  • napęd i sterowanie mechanizmów
  • urządzenia bezpieczeństwa
  • kabiny sterownicze
  • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • dozór techniczny
  • torowiska żurawi
  • wytwarzanie, montaż i transport żurawi
  • zasady eksploatacji
  • eksploatacja
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

  Zapewniamy wysoką jakość szkolenia teoretycznego i praktycznego, zestaw niezbędnych pomocy dydaktycznych dla każdego słuchacza oraz wyżywienie na czas zajęć.