Infolinia: 888 018 008
Menu
Aktualności

2 stycznia 2014 r.

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż realizacja projektu dobiegła końca. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Centrum Promocji Biznesu: ul. Szarych ... więcej

Szkolenia
Witamy na stronie internetowej projektu:„Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej”

O projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie.

Od kilku lat obserwuje się dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników w zawodach budowlanych, szczególnie operatorów maszyn i urządzeń oraz spawaczy. Taką opinie wyraża aż 80% badanych pracodawców. Odbija się to istotnie na możliwościach wytwórczych przedsiębiorstw, ich konkurencyjności i kondycji ekonomicznej. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, zapraszamy Państwa do udziału w projekcie dającym możliwość odbycia cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych i zdobycia uprawnień w zawodach:

  • Operator koparko – ładowarki,
  • Spawacz metodą TIG lub MIG lub MAG lub innymi specjalistycznymi formami spawania w tym przecinacze termiczne
  • Operator żurawi wieżowych,
  • Operator dźwignicy, Operator dźwignic w tym do wyboru m.in. operator dźwigu budowlanego, żurawia samojezdnego, suwnice, zwyżki, HDS; itp.)
  • Montażysta rusztowań
  • Operator maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych klasa III.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostanie objętych 70 firm i 300 ich pracowników. Każde szkolenie zakończy się egzaminem, a nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem. Szkolenia będą się odbywały w Lublinie i większych miastach województwa lubelskiego, w godzinach pracy. Ich uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędne materiały dydaktyczne a na czas szkolenia zapewnione wyżywienie.

Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość szkoleń zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Nasza kadra będzie do Waszej dyspozycji w takim zakresie, aby w pełni przygotować uczestników szkoleń do pomyślnego zdania wymaganych egzaminów. Uczestnicząc w naszym projekcie mają Państwo szansę uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych bez jakichkolwiek kosztów swojej strony, ponieważ jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Cel projektu

Umożliwienie uzyskania nowych kwalifikacji w deficytowych zawodach budowlanych, co jest wyjątkowo istotne dla możliwości rozwoju, konkurencyjności i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych województwa lubelskiego.

Adresaci projektu

Firmy: mikro, małe i średnie, należące do branży budowlanej, mające jednostkę organizacyjna na terenie województwa lubelskiego.

W projekcie nie może wziąć udziału przedsiębiorstwo, które:

  • korzystało ze wsparcia pomostowego w zakresie Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 POKL;
  • korzystało ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1. i 8.1.2. POKL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie*;

*UWAGA: projekty szkoleniowe w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1. i 8.1.2. POKL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie są realizowane do dzisiaj!